Έχουν συμπληρωθεί ήδη τρεις δεκαετίες από την αποφοίτηση των πρώτων εισακτέων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, το 1988. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, τα Παιδαγωγικά Τμήματα, που αντικατέστησαν τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τις Σχολές Νηπιαγωγών, εντάχθηκαν γρήγορα και ενεργά στα πανεπιστημιακά δρώμενα, παράγοντας πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο και οργανώνοντας σύγχρονες παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε πραγματική τομή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ποια είναι όμως η πορεία της ιστορικής εξέλιξης των Παιδαγωγικών Τμημάτων και με ποιες θεσμικές, κοινωνικές και επιστημονικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος συνδέεται; Πώς επηρεάστηκε η οργανωσιακή κουλτούρα των Παιδαγωγικών Τμημάτων με την ένταξή τους στα ΑΕΙ και η συνεργασία τους με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία; Σε ποιο βαθμό τα νέα τμήματα αφουγκράζονται και επεξεργάζονται τις ραγδαίες κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές και την επίδρασή τους στο χώρο της εκπαίδευσης; Πού αποβλέπουν τα τμήματα αυτά και πώς οραματίζονται το μέλλον; Τι είδους μοντέλα εκπαίδευσης και μάθησης αναπτύσσονται για την αρχική εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών και την επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών; Πώς αυτά τα μοντέλα μετασχηματίζονται στην πράξη;

Η συνδιοργάνωση του επετειακού αυτού συνεδρίου από το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και από τα Τμήματα των μελών που συμμετέχουν σε αυτό αποσκοπεί στη συζήτηση των παραπάνω ερωτημάτων, τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση αυτών των προβληματισμών.

Ειδικότερα, το συνέδριο αποσκοπεί να δώσει το έναυσμα ώστε να ξεκινήσει μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και θεσμικό ρόλο των Παιδαγωγικών Τμημάτων και τους παράγοντες που επέδρασαν και επιδρούν στην εξέλιξή τους. Επίσης, επιχειρεί να προσεγγίσει την εκπαιδευτική και θεσμική αποτελεσματικότητα των Παιδαγωγικών Τμημάτων με διάθεση αυτοκριτικής και αναστοχασμού. Τέλος, συγκροτεί μια προσπάθεια διατύπωσης νέων προτάσεων για τη δομή, τους στόχους, το περιεχόμενο σπουδών και τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων που θα απαντά στις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί ως απόρροια του μεταβαλλόμενου ρόλου του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο των αναγκών και των προτεραιοτήτων της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΑΓΩΓΗΣ με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις» θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον Βόλο. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και τα συμμετέχοντα Τμήματα σε αυτό: το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές, συμπόσια, στρογγυλά τραπέζια, προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες εργασίες.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και ερευνητικά στο πεδίο της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου!